Każdy z nas wielokrotnie zastanawiał się co jest ważne w życiu. Zapewne oprócz zdrowia, które jest najważniejsze, ważne jest rozwijać się w upodobanym kierunku, kreować swoje pasje. Bez wątpienia najwspanialszą sytuacją jest pracować w miejscu, środowisku które się lubi, rozwijając przy tym swoje zainteresowania. Szczególnie przystępna jest sytuacja połączenia pracy komercyjnej z rozwojem upodobań. Jednak, fundamentalnym celem każdego przedsiębiorstwa, nawet najbardziej preferencyjnego jest generowanie zysków.

Prosperujące podmioty gospodarcze kojarzą się wówczas zarówno z generowaniem przychodów jak i kosztów. Przedsięwzięcie jest niemożliwe bez ponoszenia kosztów, przy możliwie największej ich minimalizacji. Często koszty można uznać za optymalne jak i te koniecznie. Możliwie komfortową sytuacją byłoby ponoszenie kosztów, które dodatkowo wnoszą korzyści do prowadzonej działalności gospodarczej. Optymalną sytuacją byłoby ponoszenia kosztów, które generują dodatkowe przychody, zwiększając profity firmy. Obecnie, w niemal każdej dziedzinie handlowej mamy do czynienia z konkurencją. Ile podmiotów tyle pomysłów. Natomiast, istnieją branże, które opowiedziały już wiele co można było opowiedzieć o swej twórczości, ciągle poszukując pomysłów które mogłyby ich wyróżnić.

Konsument, w swoim wyborze kieruje się zawsze własnym dobrem. Jednak widać w poszczególnych gałęziach handlowych ogromną różnorodność tych wyborów. Obserwuje się, zachowania konsumenckie znacznie odbiegające od określonych schematów. Często, owe wybory wydają się być zadziwiające. Tak się dzieję, ponieważ „dobro”, które jest głównym kryterium wyboru jest pojęciem względnym. Przykładowo, są klienci co z chęcią kumulują w swoich garderobach ogromną ilość odzieży, niekonieczne zważając na ich użyteczność czy jakość. Natomiast, w drugą stronę, są konsumenci którzy nie stawiają na ilość a jednak na jakość.

Dość powszechnym problemem z punktu widzenia producenta, dystrybutora jak również przedstawicieli sektorów detalicznych jest przekonanie o właściwościach swojego wyrobu. Może on być pod względem użyteczności trafiony, natomiast trzeba pokazać to w wiarygodny sposób. Tu swoje gruntowe zadanie spełnia opakowanie. Ten kluczowy produkt z indywidualnym nadrukiem – wizytówką danego podmiotu gospodarczego. Ile konsumentów, tyle wyborów. Jednak są pewne schematy, które są zadedykowane dla poszczególnych standardów. Woreczki foliowe z nadrukiem, które reprezentują w dużej mierze przemysł spożywczy, zupełnie inaczej będą się prezentowały niż koszulki kurierskie z indywidualnym nadrukiem danego przedsiębiorcy.

Jeżeli proponujemy produkt, który spełnia oczekiwania naszych klientów musimy go atrakcyjnie opakować, ażeby ten klient nam uwierzył i po prostu spróbował. Nie istnieje standardowa procedura, świadcząca o odnoszeniu sukcesu w podejmowanych wyborach konsumenckich. Jest to niezwykle indywidualna kwestia, zależąca od szeregu czynników. Na szczęście, istnieją eksperci, którzy z pasją podejmują się tego ważnego zadania i wspierają swoich klientów w trudzie wyborów kompozycji opakowań z nadrukiem. Począwszy od woreczków foliowych z nadrukiem, poprzez szereg różnorodnych reklamówek z nadrukiem, skończywszy na laminatach.