Opakowania kiedyś i dziś

OPAKOWANIA KIEDYŚ I DZIŚ, co się zmieniło ?   Opakowania towarzyszyły produktom od zarania dziejów. Przyznajmy, że wszelkie opakowania zarówno te jednorazowe jak i te wielokrotnego użytku są jedną z najbardziej parataktycznych rzeczy, jaka towarzyszyła ludzkości w ogóle. Potrzeba pakowania od samego początku spełniania głównie funkcję użyteczną. Opakowanie uważane było, jako wyrób dodatkowy, tym [...]